Ο άξονας των πραγματικών αριθμών και οι άρρητοι αριθμοί

Καστανιώτης Δημήτρης. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Πληροφορίες