Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο Ι: «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΠΕΘ, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγχρηματοδοτήθηκε  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επικαιροποιήθηκε / βελτιώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΠΕΘ, το οποίο υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έκδοση:

1.5

Ημερομηνία:

15.03.2018

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Καλλιόπη Αρδαβάνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, ΠΜΣ ΔτΜ, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Σωτήρης Βαλμάς, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Γεωμετρία

Κώστας Γαβρίλης,Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Σύμβουλος, Δρ., Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Ελένη Καλαϊτζίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ΠΜΣ ΔτΜ, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα

Δημήτριος Καστανιώτης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Στέφανος Κεΐσογλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Σύμβουλος, Δρ., Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Ειρήνη Κουλέτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, ΠΜΣ ΔτΜ, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Γεώργιος Μαντζώλας, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Χρήστος Μανώλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Στέλιος Παπανδρέου, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Ειρήνη Περυσινάκη,Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Δρ., Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Παντελής Πετρίδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Γεωμετρία

Αθανασία Σούφαρη, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Μιχάλης Τζούμας, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Σύμβουλος, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα

Ματθαίος Τσιλπιρίδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, ΠΜΣ ΔτΜ, Β΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Γεωμετρία

Βασίλης Τσίτσος,Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Δρ., Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Βαγγέλης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Αθανάσιος Φεργαδιώτης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Β΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα

Αθανάσιος Φουναριωτάκης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Γιώργος Ψυχάρης, Επ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ:

Κώστας Γαβρίλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Σύμβουλος, Δρ.

Στέφανος Κεΐσογλουη, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Σύμβουλος, Δρ.

Αθανάσιος Φουναριωτάκης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03

Γιώργος Ψυχάρης, Επ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ:

Στέλιος Παπανδρέου, Εκπαιδευτικός ΠΕ03

 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

Μαριάνθη Γριζιώτη, Πληροφορικός, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ, επικαιροποίηση για τα μαθησιακά αντικείμενα του Χελωνόκοσμου σε Χελωνόσφαιρα σε όλες τις τάξεις

Χριστίνα Γκρέκα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ ΠΕ70, επικαιροποίηση: Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Παναγιώτα Κυριάκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ ΠE70, επικαιροποίηση: Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα

Μαρία Λάτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, επικαιροποίηση: Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Βαγγέλης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, επικαιροποίηση: Α΄ Γυμνασίου, προσαρμογές: Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία

Δημοσθένης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, επικαιροποίηση: Β΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου Άλγεβρα-Γεωμετρία, Β΄ Λυκείου Άλγεβρα.

Μαρία Βασιλοπούλου, Λάμπρος Ελευθερίου, Βασίλης Ζώσης, Γιώργος Λάλας, Δήμητρα Μάρκου, Ειρήνη Μυρσιάδη, Αναστάσιος Πέππας, Χρήστος Πλατιάς, Μαρία Στιβακτάκη, Γιάννης Τρυφιάτης, Γιώργος Τσουκαλάς, Δημοσθένης Φακούδης, Γιώργος Λάλας, Δημήτρης Διαμαντίδης: συμμετοχή στην επικαιροποίηση των αντικειμένων του Χελωνόκοσμου

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

Μαριάνθη Γριζιώτη, Πληροφορικός, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ, για τα μαθησιακά αντικείμενα του Χελωνόκοσμου σε Χελωνόσφαιρα σε όλες τις τάξεις

Βαγγέλης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, για τα μαθησιακά αντικείμενα των .ggb σε όλες τις τάξεις

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

Μαριάνθη Γριζιώτη, Πληροφορικός, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ, για τα μαθησιακά αντικείμενα της Χελωνόσφαιρας

Βαγγέλης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, για τα μαθησιακά αντικείμενα των .ggb και flash

Ιωάννης Παπαδόπουλος , Επ. Καθηγητής, ΑΠΘ, για τα μαθησιακά αντικείμενα των .ggb και flash

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Καθ. Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Τομέας Παιδαγωγικής, Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφικής Σχολής, Διευθυντής Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

 

ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:  ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (LOR)

Το παρόν χορηγείται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0. (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 4.0), δηλαδή, διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του δικαιούχου της άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.