Το ορθογώνιο με το μεγαλύτερο εμβαδόν

Καστανιώτης Δημήτρης. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Πληροφορίες