Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ευθεία Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Ευθεία Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Δραστηριότητα Αρχείο Gabri Geometry II (αρχείο .fig)
  4. Το πρόγραμμα Gabri GeometryΓια την αναπαραγωγή της δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Geometers Sketchpad. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft/

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Ευθεία που διέρχεται από τα σημεία Α και Β.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Μία διαφορετική ευθεία που διέρχεται από το σημείο Α, έχοντας αλλάξει θέση το σημείο Β.

ΒΙΝΤΕΟ

Παρατηρώντας τις ευθείες που διέρχονται από το σημείο Α καθώς αλλάζει θέση το σημείο Β.

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ