Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ημίτονο, συνημίτονο και εφαπτομένη οξείας γωνίας Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Ημίτονο, συνημίτονο και εφαπτομένη οξείας γωνίας Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Δραστηριότητα Αρχείο Gabri Geometry II (αρχείο .fig)
  4. Το πρόγραμμα Gabri GeometryΓια την αναπαραγωγή της δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Geometers Sketchpad. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft/

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Πινακοποίηση τριγωνομετρικών αριθμών οξειών γωνιών.

ΒΙΝΤΕΟ

Παρατηρώντας την μεταβολή των τριγωνομετρικών αριθμών οξείας γωνίας καθώς αυτή αυξάνεται.

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ