Η Αθήνα και το Τόκιο έχουν περίπου το ίδιο γεωγραφικό πλάτος.

Όμως έχουν διαφορετική ώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό;