Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μεγάλες λίμνες του πλανήτη μας Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kmz)
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μεγάλες λίμνες του πλανήτη μας