Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μεγάλες πόλεις της Ωκεανίας Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kmz)
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μεγάλες πόλεις της Ωκεανίας