Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Χάρτης μεγάλων αεροδρομίων και λιμανιών της Ευρώπης Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kmz)
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Χάρτης μεγάλων αεροδρομίων και λιμανιών της Ευρώπης