Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μεγάλα ευρωπαϊκά ενεργά ηφαίστεια Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kmz)
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μεγάλα ευρωπαϊκά ενεργά ηφαίστεια