Δραστηριότητες

- Σε ποιους ωκεανούς και σε ποιες θάλασσες είναι πιο αναπτυγμένη η αλιεία; Στον Ατλαντικό Ωκεανό ή στη Μεσόγειο;

- Τι παρατηρείτε σχετικά με την ετήσια παραγωγή αλιευμάτων στην Ε.Ε.; Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;