Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Προσανατολισμός Συμβουλευτικός οδηγός [για τον εκπαιδευτικό] (αρχείο .doc)
  2. Οδηγίες χρήσης λογισμικού Οδηγίες χρήσης προσομοιώσεων (αρχείο .doc)
  3. Προσανατολισμός Φύλλο εργασίας [για τον μαθητή] (αρχείο .doc)
  4. Εντοπισμός των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα στο χάρτη-Παιχνίδι προσανατολισμού Εφαρμογή προσομοίωσης (αρχείο .exe)
  5. Προσανατολίζομαι στο χάρτη της Ελλάδας Εφαρμογή προσομοίωσης (αρχείο .exe)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Χρήση του ανάλογου ενός ρολογιού για την Ανατολή και το Νότο

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Παιχνίδι για τα σημεία του ορίζοντα

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Προσανατολισμός της Σάμου σε σχέση με την Αθήνα

Εικόνα 4

ΕΙΚΟΝΑ 4

Προσανατολισμός των Σερρών σε σχέση με τα Ιωάννινα