Χάρτης - Είδος χάρτη

Ποιο χάρτη θα χρησιμοποιούσες σε κάθε περίπτωση;

Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα σε αυτές που βρίσκονται αριστερά.