Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Παρατήρησε προσεκτικά το χάρτη δίπλα και πληκτρολόγησε στα κενά τις λέξεις που λείπουν.
Μόλις τελειώσεις, πάτησε το κουμπί "Έλεγχος".
Μην ξεχάσεις να αλλάξεις το πληκτρολόγιο σε ελληνικά Ctrl+Shift.
Συμβουλέψου το βοηθητικό κείμενο "Γεωγραφικοί όροι".

Γεωγραφικοί όροι

geosynora1.jpg


Χερσόνησος: Ένα κομμάτι ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα (δηλ. όλες οι πλευρές του, εκτός από μια, βρέχονται από θάλασσα).
Ορεινός, -ή, ό: Η περιοχή που έχει πολλά βουνά.
Νησιωτικός, -ή, ό: Αυτός που διαθέτει πολλά μεγάλα και μικρά νησιά.
Διαμελισμός Οριζόντιος: Οι ακτές, τα ακρωτήρια, οι χερσόνησοι, τα νησιά, οι κόλποι μια περιοχής αποτελούν τον οριζόντιο διαμελισμό της.
Διαμελισμός Κατακόρυφος: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής αποτελούν τον κατακόρυφο διαμελισμό της.

Η Ελλάδα έχει πολλά βουνά, είναι δηλ. μια χώρα . Ανατολικά, δυτικά και νότια βρέχεται από θάλασσα, άρα μπορούμε να πούμε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε μια . Στην Ελλάδα ανήκουν δεκάδες μικρά και μεγάλα νησιά που βρίσκονται διασκορπισμένα στα πελάγη της. Όλα τα νησιά αποτελούν τη Ελλάδα.

 

 Η θάλασσα καθώς εισχωρεί στη στεριά δημιουργεί πολλούς κόλπους, χερσονήσους, ακρωτήρια κλπ. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η χώρα μας έχει πλούσιο διαμελισμό, καθώς έχει τόσα πολλά μικρά και μεγάλα νησιά, χερσονήσους, κόλπους και ακρωτήρια.

Όμως διαθέτει και πλούσιο διαμελισμό, εφόσον έχει έντονο ανάγλυφο, με πολλά βουνά, διάσπαρτες πεδιάδες και μικρές κοιλάδες .