Τα σύνορα της Ελλάδας

Παρατηρήστε το χάρτη και απαντήστε στις ερωτήσεις σχετικά με τα σύνορα της Ελλάδας.