Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες για να ταξινομήσετε τα δεδομένα.

Σημείωση: Απογραφή 2001