Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Λιμάνια της Ελλάδας Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kmz)
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Λιμάνια της Ελλάδας