Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Κλίμα της Ελλάδας Συμβουλευτικός οδηγός [για τον εκπαιδευτικό] (αρχείο .doc)
  2. Οδηγίες χρήσης λογισμικού Οδηγός χρήσης προσομοιώσεων (αρχείο .doc)
  3. Κλίμα της Ελλάδας Φύλλο εργασίας [για τον μαθητή] (αρχείο .doc)
  4. Η οροσειρά της Πίνδου και το κλίμα της Εφαρμογή προσομοίωσης (αρχείο .exe)
  5. Το κλίμα ανά την Ελλάδα Εφαρμογή προσομοίωσης (αρχείο .exe)
  6. Μετάβαση στην ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Προσομοίωση κλίματος Πίνδου: ένταση του ανέμου

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Προσομοίωση κλίματος Πίνδου: υψόμετρο και Θερμοκρασία

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Προσομοίωση κλίματος Πίνδου: στοιχεία καιρού στους 0οC

Εικόνα 4

ΕΙΚΟΝΑ 4

Τμήμα γεωφυσικού χάρτη της Ελλάδας με την οροσειρά της Πίνδου

Εικόνα 5

ΕΙΚΟΝΑ 5

O χάρτης της Ελλάδας με διάφορες περιοχές που έχουν διαφορετικό κλίμα

Εικόνα 6

ΕΙΚΟΝΑ 6

Μέσες θερμοκρασίες (σε βαθμούς Κελσίου) και μέσες βροχοπτώσεις (σε χιλιοστά βροχής) κατά τη διάρκεια των 12 μηνών του έτους στην Αθήνα