Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ρεύματα ΤέχνηςΠαρουσίαση
  2. Ο Χουάν Μιρό Παρουσίαση
  3. Αναγνωρίζω ρεύματαΦύλλο εργασίας(αρχείο .doc)
  4. Τι σκεφτόταν ο ζωγράφοςΦύλλο εργασίας(αρχείο .doc)
  5. Ζωγραφίζω επηρεασμένος από …Φύλλο εργασίας(αρχείο .doc)
  6. Πουαντιλισμός και pixelΦύλλο εργασίας(αρχείο .doc)
  7. Μιμούμενοι τεχνοτροπίεςΦύλλο εργασίας(αρχείο .doc)
  8. Γράφω μια ιστορία με αφορμή ένα πίνακαΦύλλο εργασίας(αρχείο .doc)
  9. Ποιος το ζωγράφισε;Φύλλο εργασίας(αρχείο .doc)
  10. Βιβλίο καθηγητή

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Δικτυακός τόπος με έργα του Ρενουάρ

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Δικτυακός τόπος με έργα του Σεζάν

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Οπτικοποίηση: σύντομη προσέγγιση ορισμένων ρευμάτων τέχνης. Παρουσιάζονται μέσα από αντιπροσωπευτικά έργα και μια σύντομη αφήγηση

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Οπτικοποίηση: σύντομη παρουσίαση του Χουάν Μιρό και ορισμένων έργων του