Εξέλιξη του πληθυσμού (1951-2011)

Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες για να ταξινομήσετε τα δεδομένα.

Πηγή δεδομένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή