Ύψη και βάθη από την επιφάνεια της θάλασσας

Με αριστερό κλικ σε κάποιο σημείο του χάρτη, εμφανίζεται το ύψος ή το βάθος (αρνητικός αριθμός) από την επιφάνεια της θάλασσας.