Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες για να ταξινομήσετε τα δεδομένα.

* Το μεγαλύτερο τμήμα της Ρωσίας και της Τουρκίας βρίσκεται στην ασιατική ήπειρο.

Σημείωση: Τα στοιχεία είναι του 2006