Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες για να ταξινομήσετε τα δεδομένα.

* Σε άλλες αναφορές θεωρούνται ευρωπαϊκές χώρες

** Περιλαμβάνεται και το ευρωπαϊκό τμήμα