Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μεγάλες πόλεις των Η.Π.Α. Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kmz)
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μεγάλες πόλεις των Η.Π.Α.