Οπτικές πηγές του 20ού αιώνα: «Ξαφνικά, άρχισε να βρέχει»
Drag up for fullscreen
M M