Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Οι ελληνικές πόλεις που έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο 1η Δραστηριότητα (αρχείο .swf)
  2. Οδυσσέας και Αχιλλέας. Ομοιότητες και διαφορές 2η Δραστηριότητα (αρχείο .swf)
  3. Το ηρωικό ιδεώδες της Ιλιάδας μέσα από ομηρικές φράσεις 3η Δραστηριότητα (αρχείο .swf)
  4. Διαφορές Ιλιάδας και Οδύσσειας σχετικά με το ηρωικό ιδεώδες 4η Δραστηριότητα (αρχείο .swf)