Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ο καιρός Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .docx)
  2. Ο καιρός Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .docx)
  3. Αρχείο 'Ταξινομούμε' Αρχείο Αβακίου (αρχείο .mwd)
  4. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας (αρχείο.mwd) απαιτείται το λογισμικό "Αβάκιο (Eslate Click&Play)". Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι' αυτό στη σελίδα: http://photodentro.edu.gr/edusoft/

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

'Μικρόκοσμος 'Ταξινομούμε''

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

'Ταξινομούμε δεδομένα για τον καιρό'

<

ΒΙΝΤΕΟ1

'Ο καιρός'

ΒΙΝΤΕΟ1

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο, πατήστε εδώ.