Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Χάος - Η λογιστική επαναληπτική διαδικασία και ο καιρός
  2. Φύλλο εργασίας
  3. Oδηγίες προς τον εκπαιδευτικό
  4. Τεχνικός οδηγός των εκπαιδευτικών λογισμικών
  5. Γλωσσάρι

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Υποθέσεις

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Πειραματισμός

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Εφαρμογές