Απαιτήσεις συστήματος: Πρέπει να έχετε εγκατεστημένη Java 5 ή νεώτερη. Εγκατάσταση Java.
Παρακαλώ περιμένετε 2-3 λεπτά, ανάλογα με τη σύνδεση, μέχρι να φορτώσει η εφαρμογή.