Ψηφιακό Σχολείο - Γεωμετρία Α' Λυκείου - 3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές

Κατασκευή εφαπτομένης κύκλου

 

Στέλιος Παπανδρέου - Μιχάλης Τζούμας

Πληροφορίες     Κλείσιμο