Σταυρόλεξο για οξέα, βάσεις και άλατα

  
.
1          2          
                
    3              
    4              
             5     
    6    7    8          
                
                
                
                
                
   9               
                
                

Οριζόντια:

1. Με αυτό το οξύ τα μυρμήγκια αντιμετωπίζουν τους εχθρούς τους.
4. Περιέχει πολλά το «σκληρό» νερό.
6. Έτσι ονομάζεται η χημική αντίδραση που πραγματοποιείται, όταν αναμειγνύεται ένα οξύ με μία βάση.
9. Γεμίζουν με θαλασσινό νερό και όταν αυτό εξατμιστεί μας δίνουν αλάτι.

Κάθετα:

2. Δημιουργούνται στο στόμα μας από τα γλυκά και καταστρέφουν την αδαμαντίνη.
3. Αυτές διαλύουν τα λίπη.
5. Στα τοιχώματά τους δημιουργούνται άλατα όταν το νερό είναι είναι σκληρό και εμποδίζεται η διέλευση του νερού.
7. Αυτή η βροχή καταστρέφει τα μνημεία και τα αγάλαματα.
8. Τους χρησιμοποιούμε για να διαπιστώσουμε αν μιά ουσία είναι οξύ ή βάση.