Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Αριθμοί με 25 κέρματα Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  2. Κερματοδέκτης Οδηγίες χρήσης λογισμικού (αρχείο .pdf)
  3. Αρχείο 'Κερματοδέκτης' Αρχείο λογισμικού (αρχείο .html)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Τετραθέσιος κερματοδέκτης

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Τριθέσιος κερματοδέκτης

ΒΙΝΤΕΟ1

Κερματοδέκτης

ΒΙΝΤΕΟ1

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ