Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Δεκαδικοί αριθμοί στον κερματοδέκτη Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  2. Κερματοδέκτης Οδηγίες χρήσης λογισμικού (αρχείο .pdf)
  3. Αρχείο 'Κερματοδέκτης' Αρχείο λογισμικού (αρχείο .html)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Κερματοδέκτης

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Σχηματίζοντας ένα δεκαδικό αριθμό

ΒΙΝΤΕΟ1

Κερματοδέκτης

ΒΙΝΤΕΟ1

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ