Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Κινήσεις της χελώνας στο χώρο Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Κινήσεις της χελώνας στο χώρο Φύλλα εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό 'Τρισδιάστατος Μοντελοποιητής'. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι' αυτό στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft