Κράματα

Όταν ο χαλκός και ο κασσίτερος τηχθούν μαζί προκύ-
πτει ένα στερεό διάλυμα. Μετά την ψύξη του και τη
στερεοποίησή του προκύπτει ένα μεταλλικό υλικό που
ονομάζεται μπρούντζος.
Στο παρακάτω πείραμα ελέγχεται η σκληρότητα του
χαλκού, του κασσίτερου και του μπρούντζου.
Για πες μου. Ο μπρούντζος έχει μεγαλύτερη σκληρότητα
από τα μέταλλα από τα οποία αποτελείται;

 
               Ναι                           Όχι               
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.
Και πώς ονομάζονται αυτά τα υλικά;
Ομογενή στερεά διαλύματα;