Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Η Επανάσταση του 1821 μέσα από την τέχνη - Ποια θέματα της Ελληνικής Επανάστασης συγκινούν τους καλλιτέχνες; Παρουσίαση
  2. Δραστηριότητα επεξεργασίας ιστορικού υλικού για την απάντηση του ερωτήματος.Φύλλο εργασίας(αρχείο .doc)
  3. Δραστηριότητα για την απάντηση του ιστορικού ερωτήματος.Φύλλο εργασίας(αρχείο .doc)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

«Μετά την καταστροφή των Ψαρών» Ελαιογραφία του Νικόλαου Γύζη, π.1896

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

«Το χάραμα επήρα» Απόσπασμα από το ποίημα «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Διονύσιου Σολωμού

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

«Παραμυθία» Ελαιογραφία του Θεόδωρου Βρυζάκη, 1847