Απόλυτη τιμή

Πληροφορίες

Χρήστος Μανώλης. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra