Άρτια συνάρτηση
Κώστας Γαβρίλης - Δημήτρης Καστανιώτης. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra. Πληροφορίες