Από τι κινδυνεύουν τα δάση;

Εργασία Οδηγίες

 Σύρετε τις αιτίες κάτω από την κατηγορία στην οποία πιστεύετε πως ανήκουν, μετά συνδέστε με βελάκια τις αιτίες με τις κατηγορίες:

Α. Ανθρώπινες ενέργειας από λάθος

Β. Ανθρώπινες ενέργειας από πρόθεση (επίτηδες)

Γ. Φυσικές αιτίες

  • Για να κάνετε τις συνδέσεις πατήστε στα μπλε κουτάκια και μετά σύρετε με το ποντίκι μέχρι το πλαίσιο που θέλετε.
  • Αν θέλετε να καταργήσετε μια σύνδεση, μπορείτε να κάνετε κλικ επάνω της.
  • Όλα τα αντικείμενα μετακινούνται.


Εμφάνιση/Απόκρυψη οδηγιών
Α. Ανθρώπινες ενέργειες από λάθος
Β. Ανθρώπινες ενέργειες από πρόθεση
Γ. Φυσικές αιτίες
Εμπρησμός
Κάψιμο σκουπιδιών
Κάψιμο ξερών χόρτων
Πέταμα αναμμένου τσιγάρου
Άναμμα φωτιάς για ψήσιμο
Κεραυνοί
Υπερβολική ζέστη, ξηρασία
Κόψιμο δέντρων για τη βιομηχανία
Ξερίζωμα δέντρων για να γίνουν οικόπεδα