Εργασία

- Συνδέστε τις ονομασίες των οργάνων της μέλισσας με τα αντίστοιχα σημεία επάνω στην εικόνα.

- Κάντε κλικ στις μπλε βουλίτσες και τραβήξτε τα βελάκια μέχρι τις πράσινες βουλίτσες.

- Αν θέλετε να καταργήσετε μια σύνδεση, μπορείτε να κάνετε κλικ επάνω της.


Συνδέσεις

Αριθμός συνδέσεων: 0

Καθαρισμός όλων των συνδέσεων