Συνδέστε με βελάκια τα στοιχεία ενός οικοσυστήματος με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

  • Για να κάνετε τις συνδέσεις πατήστε στα μπλε κουτάκια και μετά σύρετε με το ποντίκι μέχρι το πλαίσιο που θέλετε.
  • Αν θέλετε να καταργήσετε μια σύνδεση, μπορείτε να κάνετε κλικ επάνω της.
  • Όλα τα αντικείμενα μετακινούνται.


Εμφάνιση/Απόκρυψη οδηγιών
ΕΜΒΙΑ
ΑΒΙΑ
Νερό
Φως του ήλιου
Ζώα
Μύκητες
Αέρας
Χώμα
Φυτά