Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μάντεψε ποιος
  2. Φύλλα εργασίας
  3. Μικρόκοσμος και πρόσθετα αρχεία
  4. Αβάκιο

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Δεδομένα

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Περιβάλλον διεπαφής

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Ερωτήσεις