Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μαθαίνω τα σχήματα Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
  2. Δραστηριότητα Αρχείο Macromedia Flash (αρχείο .exe)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μαθαίνω τα σχήματα

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Κύκλος

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Τρίγωνο

ΒΙΝΤΕΟ1

Μαθαίνω τα σχήματα

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ

ΒΙΝΤΕΟ2

Αναγνωρίζω τα σχήματα

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ