Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μαθαίνω τα στερεά Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
  2. Δραστηριότητα Αρχείο Macromedia Flash (αρχείο .exe)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μαθαίνω τα στερεά-1

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Μαθαίνω τα στερεά-2

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Μαθαίνω τα στερεά-3

ΒΙΝΤΕΟ1

Μαθαίνω τα στερεά-1

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ

ΒΙΝΤΕΟ2

Μαθαίνω τα στερεά-2

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ