Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. ΜάτιΑρχείο Flash (miopia-ipermetropia_v9.swf)
  2. Φύλλο εργασίαςΦύλλο εργασίας (FE-toMati.pdf)