Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Χωρητικότητα καναλιού με θόρυβο
  2. Οδηγίες εκπαιδευτικού
  3. Αρχείο εργασίας
  4. Πρόσθετο υλικό
  5. MODELLUS 2.5

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αρχείο εργασίας

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Πρόσθετο υλικό

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Πρόσθετο υλικό