Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μετρήσεις στον κύλινδρο Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Μετρήσεις στον κύλινδρο Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό 'Τρισδιάστατος Μοντελοποιητής'. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι' αυτό στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft