Βοήθεια
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Υλικό
Λογισμικό
Ποντίκι
Πληκτρολόγιο
Οθόνη
Εκτυπωτής
Windows 7
Mac OS
Microsoft Word
OpenOffice Writer
Ζωγραφική
Λογισμικό συστήματος
Λογισμικό εφαρμογών

Όταν λέμε ότι «έχω έναν υπολογιστή» ή «στη τάξη μου σήμερα αποκτήσαμε ένα υπολογιστή» ας δούμε τι εννοούμε, από τι αποτελείται. Ξεκινώντας από την κεντρική έννοια «Ηλεκτρονικός υπολογιστής» προσπαθήστε να συσχετίσετε άμεσα όσα φαίνονται στα πλαίσια και να τα συνδέσετε.