Ποιοι αποφασίζουν;

Γράψτε τις παρακάτω λέξεις στα κενά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα κουμπιά με τα γράμματα στο κάτω μέρος της οθόνης.
Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   Δήμαρχο      Συμβούλιο      δέντρα      δημότες      κοινό      παιδιά      πλατείες   
Κάθε δήμος διοικείται από το και το Δημοτικό . Αυτοί αποφασίζουν για πολλά ζητήματα του δήμου: πού θα γίνουν , πού θα φυτευτούν κ.ά.
Ενδιαφέρονται για τους , όπως για τα και τους ηλικιωμένους. Με άλλα λόγια φροντίζουν για το καλό.