Τα σύμβολα του χάρτη

 

Σύρετε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στα αντίστοιχα σύμβολα.

Μόλις τελειώσετε πατήστε "'Ελεγχος".